TECHNOLOGIE I MATERIAŁY

Nasza firma DIMEKS korzysta z najlepszych produktów takich producentów jak ISOVER czy ROCKWOOL.

Używane przez nas produkty zapewniają skuteczną ochronę i optymalną wydajność podczas całego cyklu życia instalacji. Według niezależnych badań używane przez nas produkty są jednymi z najbardziej trwałych produktów dostępnych na rynku, które znacząco wpływają na poprawę stanu środowiska, oszczędność energii, redukcję Co2, izolację akustyczną i bezpieczeństwo pożarowe.
Ognioodporne i izolacyjne właściwości produktów ze skalnej wełny zapewniają najwyższą jakość ochrony ludzi, mienia i środowiska.

Używamy różnego rodzaju mat, mat na siatce, płyt, otulin, wełny luzem m.in.

Maty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych odpornych na wysoką temperaturę, pokrytą jednostronnie wzmocnioną folią aluminiową.
Maty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, jednostronnie wzmacnianą siatką z drutu stalowego i pokrytą od strony siatki folią aluminiową.
Płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.
Sprężystej płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, cechującą się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności termicznej i odpornością na wysoką temperaturę.
Produktów stosowanych do uszczelnienia połączeń poprzecznych izolacji z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową.

Comments are closed.