ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Aby zatrzymać rozprzestrzenianie ognia nasze zabezpieczenia przeciwpożarowe zatrzymują płomienie. Zabezpieczamy pokoje m.in. niepalnymi materiałami tak, aby ściany i sufity jak najdłużej mogły oprzeć się płomieniom a trujące gazy się nie rozprzestrzeniały.

To, z jakiego rodzaju materiałów wykonane zostaną zabezpieczenia przeciwpożarowe zależą od miejsca montażu. Odpowiednio dobrana forma zabezpieczenia i wysoka klasa odporności ogniowej gwarantują bezpieczeństwo i wydajność. Klasa odporności ogniowej danego rozwiązania jest określana na podstawie badań, przeprowadzanych dla każdego z nich.

Natrysk ogniochronny – zabezpieczenia przeciwpożarowe

Firma Dimeks wykonuje zabezpieczenia konstrukcji stalowych i żelbetowych metodą natrysku ogniochronnego. Dzięki tej metodzie uzyskujemy odporność ogniową w zakresie R15 - R240.

Przygotowanie miejsca, które będzie zabezpieczone metodą natrysku ogniochronnego wiąże się z zapewnieniem dobrej wentylacji oraz uniemożliwieniu bezpośredniego działania wody na zabezpieczane powierzchnie.

Instalacja zabezpieczeń przeciwpożarowych

Prace związane z zabezpieczeniem w ten sposób pomieszczenia muszą odbywać się w temperaturze powierzchni i pomieszczenia nie niższej niż 6 °C. Dodatkowo, czynniki, które wpływają negatywnie na wiązanie zaprawy, takie jak wstrząsy lub wibracje muszą być wyeliminowane na czas pracy z natryskiem ogniochronnym i na czas jego wiązania na zabezpieczanej powierzchni, aby zyskały pożądane właściwości mechaniczne.
Czas, w którym wymienione warunki muszą zostać spełnione zależą od warunków w jakich były stosowane(wilgotność i temperatura), jak i właściwości zastosowanych materiałów przeciwpożarowych.

Instalacje przeciwpożarowe – dodatkowa izolacja

Poza niepalnością zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają dodatkowo inne funkcje. Biorąc za przykład popularny i szeroko stosowany, tzw „natrysk lekki”, który tworzy wełna mineralna i cement - poza doskonałymi właściwościami ogniochronnymi tworzy dobrą warstwę izolacyjną.

Natrysk z wełny mineralnej i cementu jest nie tylko przeciwpożarowy, wykazuje właściwości izolacji termicznej oraz akustycznej. Z tego względu jest też powszechnie stosowany jako tynk akustyczny, ponieważ wpływa pozytywnie na parametry dźwięku.

Rozwiązania przeciwpożarowe Śląsk

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe realizowane przez firmę Dimeks to m.in:

  • Zabezpieczenia drewna
  • Zabezpieczenia tras kablowych
  • Zabezpieczenia konstrukcji stalowych
  • Budowa przegród i wydzieleń
  • Zabezpieczenia systemów wentylacji
  • Zabezpieczenia szczelin i łączeń
  • Zabezpieczenia rur palnych i niepalnych
  • Zabezpieczenia elewacji betonowych

Comments are closed.